ببینید| ترسناک‌ترین پل جهان در ژاپن!

ویدیویی از پل عجیب اوهاشی در ژاپن با شیبی عجیب که به مانند یک ترن هوایی است را ببینید.