ببینید این پیرزن چطور با ماهیتابه خدمت تمساح رسید!

مقابله یک پیرزن با تمساح بوسیله ماهیتابه به یکی از پربازدیدترین کلیپ های شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.