اشکنه در نیویورک تایمز

اشکنه در نیویورک تایمز

نیویورک تایمز در وبسایت آشپزی خود اغلب به غذاهای ملل جهان می‌پردازد و یکی از غذاهایی که این هفته معرفی کرده است، اشکنه است که با طرز تهیه‌ متنوع در مناطق مختلف ایران تهیه می‌شود.