آمریکا: جان دو ایرانی را در دریا نجات دادیم

حال این دو نفر خوب گزارش شده است

آمریکا: جان دو ایرانی را در دریا نجات دادیم
نجات دو ماهیگیر ایرانی

نیروی دریایی آمریکا می‌گوید دو ماهیگیر ایرانی را از وسط دریا نجات داده است.
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا اعلام کرده نجات این دو نفر روز شنبه انجام شده است. این دو ماهیگیر به مدت ۸ روز در دریا گرفتار شده بودند. کشتی «چارلز درو» متعلق به آمریکا شش ساعت پس از اولین درخواست کمک این قایق کوچک، ماهیگیران ایرانی را نجات داده و به آنها آب، غذا و کمک پزشکی رسانده است. فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا گفته این دو نفر به گشت دریایی عمان در نزدیکی مسقط تحویل داده شده و در هنگام تحویل در شرایط خوب و سلامت بودند.