برچسب زدن : بوکر

فرهنگ و هنر
نامزدهای نهایی بوکر ۲۰۲۲ معرفی شدند

نامزدهای نهایی بوکر ۲۰۲۲ معرفی شدند

نویسنده ۸۸ ساله در فهرست نهایی

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز