کودک درونت را جدی بگیر!

به بهانه روز جهانی انیمیشن؛ کودک درونت را جدی بگیر!

28 اکتبر، روز جهانی انیمیشن جشن گرفته می شود تا به ما اجازه دهد به کودک درون خود نزدیک شویم. روز هایی که تنها دغدغه ما تماشای کارتون بود. اما پختگی و پیچیدگی های ذهن ما توقعمان رابالا برده و باعث تولید تصاویر خلاقانه و صنعت پر جنب و جوش انیمیشن شده است. این روز در سال 2002 برای ستایش هنر رو به رشد انیمیشن، که هنر ایجاد توهم حرکت با استفاده از چندین تصویر است، آغاز شد.