گل اول صنعت‌نفت‌آبادان به استقلال

گل اول صنعت‌نفت‌آبادان به استقلال توسط مهدی حنفی در دقیقه 8

صنعت‌نفت‌آبادان 1️⃣ - استقلال 0️⃣