شیراز در حلقه دود قلیان

به گفته گردشگران بساط قلیان فروشی زیبنده شیراز نیست.

حوالی غروب یا شب‌ها اگر گذرتان به بولوار چمران یا دروازه قرآن شیراز افتاده باشد بساط قلیان فروشی‌هایی را می‌بینید که هویت تاریخی و فرهنگی این شهر را زیر سوال برده اند.
علاوه بر این کارشناسان می‌گویند حلقه‌های دود این قلیان‌ها حاوی ۴ هزار سم است که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.