سفر ناتمام کبوتران شیرازی به مشهد

اتوبوس حامل ۱۹۵ قطعه کبوتر توقیف شد

سفر ناتمام کبوتران شیرازی به مشهد

اتوبوس حامل ۱۹۵قطعه کبوتر بدون مجوز حمل بهداشتی دامپزشکی در بخش دیهوک شهرستان طبس توقیف شد.

حسینی مسئول دامپزشکی بخش دیهوک شهرستان طبس گفت: یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل ۱۹۵قطعه کبوتر بدون هویت و سابقه بهداشتی مشخص و همچنین فاقد مجوز حمل بهداشتی دامپزشکی که از مبدا شیراز به مقصد مشهد در حرکت بود با همکاری نیرو‌های گشت انتظامی دیهوک متوقف و برای انجام سایر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.