خشکی کامل دریاچه بختگان

این روزها دریاچه بختگان به پهنه‌ای خشک تبدیل شده و لایه‌های نمک سطح دریاچه را پوشانده است.