ببینید؛ توصیه‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت در نوروز

راهکارهای پیشگیری از سرقت اشیای قیمتی درون خانه

یک مامور پلیس نکات امنیتی مهمی را که باید پیش از سفرهای نوروزی رعایت کنیم، ذکر کرد. این نکات شامل تهیه اقلام امنیتی و نصب آنها در منزل می‌شود.