بشنوید| تابستان مرا در بر خواهد گرفت

به بهانه بیستمین سالمرگ فرهاد مهراد

بشنوید| تابستان مرا در بر خواهد گرفت
: :

به بهانه بیستمین سالروز درگذشت فرهاد مهراد، آهنگ کتیبه از این خواننده مطرح ایران را می‌شنوید.