ببینید | این شناورهای نیروی دریایی و هلی‌کوپترها، در سالروز شروع جنگ در خلیج‌فارس رژه رفتند

مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با ۳۱ شهریور، آغاز هفته دفاع مقدس در تهران و بندرعباس برگزار شد.