بازگشت صیادان مفقود شده

در پنجمین روز جستجو، صیادان دیری با کمک قایق‌های محلی پیدا شدند

بازگشت صیادان مفقود شده

سه صیاد مفقود شده به آغوش خانواده بازگشتند. 5 روز پیش خبر رسید که یک قایق صیادی بندر دیر به دلیل نامساعد بودن هوا و طوفانی شدن دریا با 3 سرنشین در دریا مفقود و ارتباط تلفنی آنان نیز با خانواده هاشان قطع شده است. عملیات جستجو  برای یافتن 3 صیاد مفقود شده در محدوده احتمالی در تمامی روزهای گذشته ادامه داشت تا اینکه این قایق در خلیج فارس رویت شد.
سیاوش ارجمند زاده، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت: در پنجمین روز جستجو، صیادان مفقود شده با کمک قایق‌های محلی پیدا شدند و شناور ناجی، فوری به محل حضور صیادان رسید.