پدیده واتر اسپات چیست؟

واتر اسپات (water spout) پدیده‌ای شبیه تورنادو (توفان تندری) است با این تفاوت که این پدیده در دریا و بیشتر در مناطق حاره‌ای و شبه حاره‌ای رخ می‌دهد.

واتر اسپات (water spout) پدیده‌ای شبیه تورنادو (توفان تندری) است با این تفاوت که این پدیده در دریا و بیشتر در مناطق حاره‌ای و شبه حاره‌ای رخ می‌دهد.
واتر اسپات بیشتر در ابر‌های استراتوس و کومولو استراتوس رخ می‌دهد و به این شکل ایجاد می‌شود که ابتدا چرخشی در بین ابر‌ها ایجاد می‌شود و این ابر‌ها به شکل قیف به سمت پایین کشیده می‌شود و از این قیف لوله یا همان خرطوم آن تا سطح دریا کشیده می‌شود.
این خرطوم دارای چرخش است و در قسمت پایین دارای قدرت مکش زیادی است.
عمر این پدیده معمولاٌ حدود ۱۰ دقیقه است گاهی هم ممکن است از یک ابر به طور همزمان چند واتر اسپات به سطح دریا بیاید.

ویدیو مربوط به پدیده واتر اسپات سکوی پارس جنوبی می باشد.

فایل‌ها