برچسب زدن : شورای امنیت

بین الملل
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد: روسیه را نمی توان از شورای امنیت سازمان ملل محروم کرد

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد: روسیه را نمی توان از...

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز سه شنبه احتمال از دست دادن...