بلاتکلیفی!

در انبارهای تملیکی شیراز خودروهای لوکسی وجود دارد که 10 سال است توقیف شده اند

در انبارهای تملیکی شیراز خودروهای لوکسی وجود دارد که از سال ۹۰ توقیف شده و برخی مواد غدایی موجود هم فاسد شده‌اند. تعزیرات برای بسیاری از کالاها حکمِ «فروش به شرط صادرات» داده اما هیچ‌ خریداری از این موضوع استقبال نمی‌کند.

نماینده قوه‌ قضاییه در سازمان اموال تملیکی هم می‌گوید:«آرای تعزیرات به موقع به سازمان تملیکی داده نمی‌شود و خود این سازمان هم پیگیر نیست. از فروش به شرط صادرات هم کسی استقبال نمی‌کند و باید این موضوع در دولت تصمیم‌گیری شود».