رعد و برق و تگرگ در جنوب شرق

امروز تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم است

رعد و برق و تگرگ در جنوب شرق
تشدید فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان

کارشناس سازمان هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان برای امروز خبر داد.
«فریبا گودرزی»  گفت: بر این اساس امروز هم بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ را در این مناطق خواهیم داشت.
به گفته کارشناس سازمان هواشناسی امروز تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم است.