تداوم سیر صعودی نرخ خودرو‌ها در بازار فارس

با هربار افزایش قیمت در کارخانه‌ها، بازار 2 برابر گران‌تر مى‌شود

تداوم سیر صعودی نرخ خودرو‌ها در بازار فارس

انتظار‌ها براى کاهشى شدن قیمت ها در بازار خودرو بعد از اخذ مجوز افزایش قیمت توسط خودروسازان با هدف بالا رفتن عرضه در بازار؛ نه تنها منجر به افزایش عرضه خودروهاى تولیدى در بازار نشد، بلکه قیمت خودرو را در بازار آزاد گرانتر هم کرد.

خودروسازان بعد از کشمکش بسیار در اواسط آذرماه امسال توانستند مجوز افزایش 18 درصدى محصولات خود را دریافت کنند؛ بعد از آن اعلام کردند که با اصلاح قیمت‌ها روند تولید با سرعت بیشترى همراه شده و عرضه محصولات را به بازار افزایش خواهند داد.

اکنون با گذشت بیش از 22 روز از افزایش قیمت کارخانه‌اى محصولات دو شرکت خودروسازى، هنوز تغییرى در عرضه محصولات خودروسازان به بازار انجام نشده است و همین امر عاملى شده تا شکاف قیمتى انواع خودروهاى داخلى از کارخانه تا بازار هر روز افزایش یابد.

بررسى قیمت ها در بازار خودرو در نخستین روز از هفته جارى نشان مى دهد که قیمت ها نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است و بسیارى از کارشناسان معتقد هستند که علت گران شدن خودروهاى داخلى در بازار افزایش قیمت کارخانه است.

هدایت‌اله باقرى، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و نمایندگى‌هاى فروش و پس از فروش خودرو در شیراز در این باره مى‌گوید: در واقع هر افزایش قیمتى که از سوى شرکت‌ها و کارخانه‌داران اعلام مى‌شود ، 2 برابر آن را در بازار شاهد خواهیم بود.

وى با اشاره به اینکه بارها مخالفت خود را نسبت به افزایش قیمت کارخانه‌اى محصولات خودرو داخلى اعلام کرده‌ایم ، عنوان مى کند: هر افزایش قیمتى که در سطح کارخانه داشته باشیم قطعا بازار هم پاسخ مى‌دهد و تنها در شرایطى که عرضه زیاد باشد مى توان انتظار داشت که افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو تاثیرى نداشته باشد.

باقرى با اشاره به افزایش اخیر قیمت کارخانه‌اى خودرو نیز مى‌گوید: این افزایش درحالى است که کارخانه‌ها توان افزایش عرضه را ندارند و در این شرایط باز شاهد گرانتر شدن خودرو در بازار آزاد خواهیم بود .

توان تولیدى کارخانه هاى خودرو پاسخگوى نیاز بازار نیست

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در شیراز با بیان اینکه تنها راه مقابله با افزایش قیمت خودرو این است که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، عنوان مى کند: در این صورت مى‌توان با افزایش قیمت به ثبات رسید اما در حال حاضر تحقق چنین شرایطى غیر ممکن است چراکه تولید ضعیف است.

به گفته باقرى کمبود تولید خودرو یا به دلیل عدم توان تولید کننده است و یا عدم تمایل خودروسازان به رفع تقاضاست که به نظر مى رسد دست هایى در کار است که اجازه نمى‌دهند تا بازار به تعادل برسد.

وى با اشاره به اینکه براساس آخرین نظر‌سنجى از نمایشگاه‌داران درباره افزایش قیمت خودرو با این موضوع مخالفت شد، خاطرنشان مى کند: با وجود این بلافاصله شاهد افزایش قیمت خودرو در کارخانه بودیم و پیش بینى مى‌شد که با این کار با افزایش قیمت در بازار مواجه شویم.

باقرى با اشاره به اینکه افزایش قیمت کارخانه‌اى خودرو چندین برابر در بازار تاثیر دارد، عنوان مى‌کند: در صورتى که در کارخانه قیمت خودرو 20 درصد افزایش داشته باشد زمانى که وارد بازار مى شود این افزایش تا 2 برابر هم مى شود .

وى مى‌گوید به عنوان نمونه قیمت خودرو 207 در بازار 207 تا 208 میلیون تومان بود اما به دلیل افزایش قیمت کارخانه به 380 میلیون تومان رسیده است و 100 میلیون تومان افزایش داشته است.

کارخانه داران به دنبال افزایش مجدد قیمت هاى خودرو هستند

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در شیراز با تاکید بر اینکه نمى‌توان انتظار ثبات در بازار را داشت مگر اینکه عرضه زیاد باشد، یادآور مى شود: بازار بر اساس عرضه و تقاضاست و درحال حاضر که تقاضا زیاد است قیمت‌ها نیز افزایشى خواهد بود. به گفته باقرى در کارخانه توان افزایش تولید و رفع تقاضا وجود ندارد و اخیرا نیز با خودروهایى که کارخانه‌داران احتکار کرده بودند مشخص شد که هدف بالا بردن قیمت ها در بازار است و هنوز راضى به 18 درصد افزایش قیمت نشده‌اند.

وى خاطرنشان مى‌کند : باید همچنان منتظر افزایش قمیت خودرو باشیم و زمانى که قیمت خودرو در بازار افزایشى شود در کارخانه ها شاهد افزایش قیمت هستیم و این موضوعى است که کارخانه‌داران دنبال مى‌کنند.

در سال‌هاى اخیر ، شروع بحران اقتصادى در کشور منجر به موجى از گرانى‌ها در بازار خودرو شد و این گرانى‌ها همچنان با ادامه عدم ثبات در تولیدات در سطح کارخانه و بازار آزاد خودرو ادامه دارد.