قهرمان فارسی رکورد جهان را شکست

غریب شاهی طلا گرفت

قهرمان  فارسی رکورد جهان را شکست
مسابقات قهرمانی جهان پاراوزنه برداری ۲۰۲۱

در روز پایانی مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان، علی اکبر غریب شاهی، وزنه بردار استان فارسی، در دسته ۱۰۷ کیلوگرم، با مهار وزنه ۲۵۱ کیلوگرم به مدال طلا رسید. این ورزشکار فارسی، توانست رکورد دنیا را بشکند.