دو ابر زمین سنگی پیرامون یک ستاره نزدیک کشف شد

دو ابر زمین سنگی پیرامون یک ستاره نزدیک کشف شد
کشف این سیاره حاکی از آن است که موارد بیشتری از چنین جهان‌هایی ممکن است در انتظار کشف باشد

ستاره‌شناسان یک ستاره سرخ‌رنگ کوچک در فاصله نسبتا نزدیک ۱۰۵ سال نوری کشف کردند که ممکن است در مدار خود میزبان حداقل یک جهان قابل زیست باشد.

دانشمندان در مدار نزدیک به این ستاره کم‌سو دو سیاره فراخورشیدی (خارج از منظومه شمسی) سنگی را شناسایی کردند که یکی از آنها در فاصله‌ای از این ستاره قرار دارد که به منطقه قابل زیست شناخته می‌شود و ممکن است نشانه ای از وجود حیات دراین سیاره باشد.

کشف این سیاره رویداد هیجان‌انگیزی بوده و حاکی از آن است که موارد بیشتری از چنین جهان‌هایی ممکن است در محیط پیرامونی منظومه شمسی در انتظار کشف باشد، هر چند برای تعیین دقیق‌تر ماهیت این سیاره باید مشاهدات بیشتری انجام شود.

حتی اگر این سیاره میزبان حیات نباشد اما جهان‌های واقع در منطقه قابل زیست در پیرامون‌ ستاره‌ها بخصوص سیاره‌های سنگی نادر هستند.

این دو سیاره فرا-خورشیدی (فراتر از منظومه شمسی) در نتیجه مشاهدات تلسکوپ TESS سازمان ناسا شناسایی شده‌اند.

ستاره‌شناسان بر اساس داده‌های موجود، اطلاعاتی درباره مدار چرخشی و قطر سیاره فراخورشیدی کسب می‌کنند اما کسب اطلاعات دقیق‌تر مستلزم مشاهدات بیشتر با ابزارهای متفاوتی است.

یکی از دو سیاره فراخورشیدی شناسایی شده قطری ۱.۳۲ برابر قطر زمین و دیگری ۱.۳۷ برابر زمین قطر دارد و جرم آن نیز ۲۵ برابر زمین است. این سنجش‌ها مطابق با جهان‌های سنگی مانند زمین، مریخ و ونوس هستند و با جهان‌های گازی یا یخی مانند ژوپیتر یا نپتون تفاوت دارند.

این سیارات را از این لحاظ می‌توان به عنوان «ابر زمین» (super-Earths) طبقه‌بندی کرد، یعنی جهان‌های سنگی بزرگ تر از زمین و کوچک تر از نپتون، بعد از منظومه تراپیست (TRAPPIST) این دومین جهان شناسایی شده با امیدواری به وجود حیات در آن است.

ستاره‌شناسان در انتظار هستند تا بتوانند در آینده با تصاویر تلسکوپ جیمز وب به نتایج دقیق‌تری در خصوص این سیارات برسند.