برچسب زدن : ماریوپول

بین الملل
تصاویر هوایی از شهر ماریوپول اوکراین پس از تهاجم روسیه

تصاویر هوایی از شهر ماریوپول اوکراین پس از تهاجم روسیه

تصاویر هوایی از شهر ماریوپول اوکراین پس از تهاجم روسیه که به شهر ارواح تبدیل شده...

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز