برچسب زدن : قصور پزسکی

جامعه
بیشترین شکایت مردم از کدام رشته‌های پزشکی است؟

بیشترین شکایت مردم از کدام رشته‌های پزشکی است؟

پرونده‌های قصور پزشکی در کشور افزایش یافته است

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز