بهانه تراشی پتروشیمی‌های خوزستان

بر اساس قانون یک در صد از فروش مجتمع‌های آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی باید به این استان پرداخت شود

بهانه تراشی پتروشیمی‌های خوزستان
پرداخت نشدن عوارض آلایندگی به خوزستان

«خودداری مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهی خوزستان از پرداخت عوارض آلایندگی به بهانه داشتن برگ سبز از محیط زیست برخلاف قانون است».
حبب آقاجری نماینده ماهشهر، امیدیه، بندر امام خمینی و هندیجان در مجلس با بیان مطلب فوق، افزود: بر اساس قانون یک در صد از فروش مجتمعهای آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی باید به استان پرداخت شود که وزارت نفت و مجتمعهای آلاینده در سالهای اخیر از پرداخت این آلایندگی خودداری و برخلاف قانون عمل کرده اند.
وی ادامه داد: مدیران عامل مجتمعهای پتروشیمی مستقر در خوزستان و بندر ماهشهر با این بهانه که از سازمان حفاظت محیط زیست دارای برگ سبز هستند و الزامهای زیست محیطی را رعایت میکنند، خود را از این قانون معاف میدانند.
آقاجری با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳مجتمعهای پالایشگاهی و پتروشیمیها را از دیگر صنایع جدا کرده است، گفت: بر اساس این قانون، به دلیل اینکه پتروشیمی و پالایشگاه به طور ذاتی صنایع آلاینده هستند در هر صورت باید عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند، ولی صنایع دیگر در صورت تاییدیه زیست محیطی معاف از پرداخت این عوارض میشوند.
وی تصریح کرد: بر این اساس پتروشیمیها و پالایشگاههای مستقر در خوزستان باید به جای دست آویزی به بهانههای غیرقانونی، این حق مردم استان را پرداخت کنند.
عضو مجمع نمایندگان خوزستان افزود: صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی اگر چه دارای امتیازها و ویژگیهایی برای خوزستان و کشور هستند و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، ولی به دلیل آلاینده بودن وظایفی در قبال مردم خوزستان دارند که باید به این وظیفه عمل کنند.