دعوای استقلال و سازمان لیگ به دربی کشید / قرمزها و آبی‌ها در یک جبهه!

حرف پرسپولیس و استقلال این است که ما تماشاگر بیشتری داریم و درآمدمان از تبلیغات محیطی باید دست خودمان باشد

دعوای استقلال و سازمان لیگ به دربی کشید / قرمزها  و آبی‌ها در یک جبهه!

استقلال و سازمان لیگ همچنان برسر تبلیغات محیطی اختلاف دارند واین اختلاف به دربی کشیده است.

چند روز قبل معاون شرکت توسعه و تجهیزصراحتاً اعلام کرد استقلال فقط بابت یک بازی ۱۰ میلیارد تومان بابت تبلیغات محیطی درآمد داشت. درآمدی که شاید استقلال در کل فصل هم
نمی توانست بابت تبلیغات محیطی داشته باشد اما در یک بازی به چنین پولی رسید. حالا تصور کنید اگراستقلال ۱۵ بازی میزبان باشد و از هر بازی همان ۱۰ میلیارد درآمد را داشته باشد به ۱۵۰ میلیارد پول فقط از راه همین درآمد تبلیغات محیطی می رسد که عدد قابل توجهی است اما سازمان لیگ می گوید ما خودمان آگهی های تبلیغات محیطی را می گیریم وبین تیمها تقسیم می کنیم. محل اختلاف دقیقاً همین جاست و دعوا سر میلیاردها پولی است که البته به جیب اشخاص نمی رود و در واقع نمایندگان سازمان لیگ و استقلال می خواهند این پول را به سمت سازمان و باشگاه خود بکشند.

دعوای استقلال و سازمان لیگ حالا به دربی هم کشیده شده و آجورلو به عزیزی خادم نامه زده تا استقلال از تبلیغات محیطی استفاده کند. استقلالی ها حتی می خواهند کنفرانس های مطبوعاتی قبل از دربی را هم خودشان برگزار کنند اما سازمان لیگ می گوید مصاحبه مجیدی وگل محمدی باید در همان ساختمان سازمان لیگ برگزار شود. استقلال البته میزبان دربی است و حق استفاده ازتبلیغات محیطی را برای خود محفوظ می داند اما سازمان لیگ هم کوتاه نمی آید و می گوید ما باید حق همه تیمها را از همین تبلیغات محیطی بدهیم.

حرف پرسپولیس و استقلال اما این است که ما تماشاگر بیشتری داریم و درآمدمان از تبلیغات محیطی باید دست خودمان باشد. استقلال فقط ازیک بازی ۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته و این درآمد را می تواند در تک تک بازیها داشته باشد اما سازمان لیگ در کل فصل تنها می تواند به اندازه یک بازی به استقلال و پرسپولیس پول برساند.