عکاس بوشهری تنها داور ایرانی در جشنواره بین‌المللی روسیه شد

عکاس بوشهری تنها داور ایرانی در جشنواره بین‌المللی روسیه شد

صابر گرامی از جم تنها عکاس ایرانی است که در هیات ۵٠ نفری داوران هفتمین سال برگزاری یک جشنواره معتبر عکس روسیه قرار گرفته است.

جشنواره عکس  35Awards روسیه یکی از فستیوال های بزرگ و معتبر عکس است که سالانه با هدف یافتن صد عکس و عکاس برتر در حوزه های مختلف برگزار می شود.

این جشنواره هر ساله هیات داوران خود را از ۵٠ کشور مختلف انتخاب می کند که در لیست داوران امسال نیز عکاسان بنام و صاحب سبکی چون مارتین یوالتز آلمانی و ماساهیرو هیرویک از ژاپن نیز حضور دارند.

در دوره گذشته این فستیوال 123 هزار نفر شرکت کننده از 173 کشور دنیا 444 هزار عکس را به جشنواره ارسال کردند که پیش بینی می شود با توجه به روند صعودی که فستیوال از سال 2015 شروع کرده، شرکت کنندگان امسال نیز از این رقم نیز فراتر برود.

صابر گرامی عکاس جمی از سال 84 کار خود را ابتدا در حوزه فیلم و سپس عکس آغاز کرده و در ششمین دوره  35Awards توانست جزو 35 عکاس برتر پرتره مرد قرار بگیرد و همچنین عکس او نیز جز 35 عکس برتر پرتره زن انتخاب شود.