فیلم لحظه شلیک گلوله به پزشک ایذه‌ای

 هشدار: فیلم حاوی تصاویر خشونت‌بار است

دیروز در خبرها شنیدیم که یک مرد مسلح با پوشش زنانه، خود را به جای یک بیمار جا زد و با ورود به مطب یک متخصص عفونی در شهرستان ایذه، او و یکی از بیمارانش را با شلیک گلوله زخمی کرد و گریخت.