یک صحنه عجیب در جلسه رای گیری وزیر آموزش و پرورش

بی توجه به جلسه رای اعتماد

یک صحنه عجیب در جلسه رای گیری وزیر آموزش و پرورش
نماینده گچسارانمشغول خواندن کتابی به نام « پایی که جا ماند»

امروز در حالی جلسه بررسی صلاحیت یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد که سید ناصر حسینی پور نماینده  گچساران، بی توجه به جلسه رای اعتماد، مشغول خواندن کتابی به نام « پایی که جا ماند» بود