وضعیت بارندگی آذرماه خوزستان نگران‌کننده است

اگر بارندگی در آذرماه خوب نباشد ضرر بزرگی به استان وارد می‌شود

وضعیت بارندگی آذرماه خوزستان نگران‌کننده است
وضعیت بارندگی خوزستان نگران کننده است

محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وضعیت بارندگی آذرماه خوزستان نگران‌کننده است و اگر بارندگی در آذرماه خوب نباشد ضرر بزرگی به استان وارد می‌شود و فعلا بارندگی در زمستان نرمال پیش‌بینی شده است که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

او با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۱۵ تا ۲۰ روز دیگر هیچ سامانه بارشی در خوزستان نداریم. تنها در آخر این هفته، سامانه ضعیفی در خوزستان خواهیم داشت، افزود: بیشتر ارتفاعات استان را درگیر می‌کند و بعد از آن دیگر خبری از بارندگی نیست که این وضعیت نگران‌کننده است.

سبزه‌زاری بیان داشت: بر این اساس ممکن است در دهه سوم آذرماه بارندگی داشته باشیم این شرایط در حالی است که وضعیت بارندگی در آذرماه نرمال پیش‌بینی شده بود یعنی بارندگی برخلاف مدل‌ها در حال رخ دادن است و با این روند، عملا بارندگی آذرماه زیر نرمال و بسیار کمتر از میانگین درازمدت و شرایط، خطرناک خواهد بود. اگر بارندگی در آذرماه خوب نباشد ضرر بزرگی به استان خوزستان وارد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: آذرماه بهترین فصل بارندگی در خوزستان است. میانگین بارندگی درازمدت در آذرماه ۶۹ میلیمتر است، اما تاکنون کل بارندگی در آذرماه در پهنه خوزستان ۱۸.۵ میلیمتر و بسیار کم بوده است بنابراین اگر این میانگین بارندگی اتفاق نیفتد، مشکل ایجاد می‌شود و سد‌ها وضعیت بدی پیدا می‌کنند.