سقوط نیسان در دریا

سقوط  نیسان در دریا به علت بی احتیاطی راننده در بندر لافت لافت، شهری در بخش مرکزی شهرستان قشم