تاکید استاندار بر توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای پیرامون شیراز

تاکید استاندار بر توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای پیرامون شیراز

استاندار فارس گفت: باید با نظارت دقیق و رصد روزانه مانع ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای پیرامونی کلانشهر شیراز شد.

محمد هادی ایمانیه، شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه فارس افزود: باید برای این منظور گشت های بازرسی تشکیل شود و نه به شکل ماهانه و هفتگی، بلکه به شکل روزانه این مساله رصد شود و چنانچه ساخت و سازی در حال انجام است فورا متوقف شود.
وی ادامه داد: الان هم بنا نداریم ساخت و سازهای غیرمجازی که تا قبل از تصویب طرح آمایش در این روستاها انجام شده را تخریب کنیم اما هرگونه ساخت و سازی غیرمجازی که در ادامه انجام شود قطعا تخریب خواهد شد.
او اظهار داشت: یک گروه گشت و نظارت با همکاری بنیاد مسکن و شهرداری شیراز تشکیل شود و از ابتدای تیرماه در روستاهای مجاور شیراز گشت زنی کنند و مانع هرگونه ساخت و ساز غیرمجازی شوند.
استاندار فارس، ضمن پذیرش تامین اعتبار انجام این کار افزود: شرط پرداخت پول به شرکت متولی این تیم های بازرسی نیز این باشد که هیچگونه ساخت و ساز غیر مجازی در این مناطق مشاهده نشود.

طرح هادی روستاهای پیرامون شیراز تعیین تکلیف شود
نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: طرح هادی روستاهای پیرامون کلانشهر شیراز هرچه زوتر تعیین تکلیف شود تا بیش از این شاهد ایجاد نارضایتی در مردم این مناطق نباشیم.
جعفر قادری افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس به واسطه ارتباطی که با آنها داریم باید پاسخگو باشیم و بهتر است تکلیف این مساله یک بار برای همیشه مشخص شود تا مردم هم از این بلاتکلیفی رهایی یابند.
وی ادامه داد: اگر بنا بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این روستاها است بخشی از طرح نهضت ملی مسکن در این مناطق اجرا شود تا هم ساخت و سازغیرمجازی انجام نشود و هم مردم به صاحب خانه شوند.

حمایت از شهرهای کوچک برای تهیه طرح جامع و تفصیلی
مدیر کل راه و شهرسازی فارس هم گفت: باید برای شهرهای کوچک استان که به لحاظ درآمدی دچار مشکلاتی هستند این امکان فراهم شود که بتوانند نسبت به تهیه طرح جامع و تفصیلی خود اقدام کنند.
محمود رضا طالبان افزود: برخی شهرها به لحاظ درآمدی این امکان را ندارند که بتوانند با شرکت تهیه کننده طرح های جامع و تفصیلی قرارداده منعقد کنند و به همین دلیل امکان دسترسی به نقشه های پایه برای آنها ممکن نیست و بدون این نقشه ها هم فعالت ها متوقف است.
وی، با اشاره به اینکه هم اینک ۲۱ شهر قرارداد اجرای طرح جامع و تفصیلی خود را منعقد کرده اند ادامه داد: در استان فارس هم اینک فقط یک شرکت برای این منظور رتبه بندی شده و مورد پذیرش است که این مساله مشکلاتی را ایجاد کرده که انتظار است برای تعداد این شرکتها افزوده شود.