روند نگران کننده مهاجرت در کهگیلویه و بویراحمد

برخی از شهرهای استان در حال خالی شدن هستند

روند نگران کننده مهاجرت در  کهگیلویه و بویراحمد
روند مهاجرت درکهگیلویه و بویراحمد نگران کنننده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون روند جابجایی و مهاجرت در برخی شهرستانهای این استان نگران کننده است.  علی شهابی نسب در نشست شورای راهبردی جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: سرشماری انجام شده سال ۱۳۹۵ انجام شد، آمارهای استخراج شده از آن برای مسئولان نگران کننده بود و مسئولان نگرانی از کاهش جمعیت و پیری جمعیت داشتند.

وی اظهار کرد: سال ۶۱ تا ۶۷ هر خانواده در استان کهگیلویه و بویراحمد دوازده تا سیزده نفر جمعیت داشت که مجموعه بهداشت درمان شعار زندگی بهتر فرزند کمتر را مطرح کردند که کارشناسی شده نبود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رشد جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد همیشه بالای سه بود، خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد ۷۱۳ هزار و ۵۲ نفر بود که رشد جمعیت ۱.۶ شد. شهابی نسب تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ در خصوص جابجایی جمعیت در استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز نگرانی شد که شهرستان کهگیلویه، دنا و مارگون با رشد منفی جمعیت مواجه بودند.

وی ادامه داد: بر همین اساس شهرستان بویراحمد و شهر یاسوج با رشد ۳ درصد، بالاترین رشد جمعیت کشور را داشت که همه این مسأله ناشی از رشد جمعیت و تولد نبود بلکه به علت تخلیه ناشی از مهاجرت شهرستان‌های کهگیلویه، دنا و مارگون و لوداب بوده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: هم اکنون و روند مهاجرت را نیز در سطح استان داریم و برخی از شهرهای استان در حال خالی شدن هستند و این جابه‌جایی نگران کننده است که تبعات منفی و آسیب‌های زیادی را در پی دارد.

شهابی نسب تاکید کرد: با همه وجود استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ جمعیت جوان در کشور وضعیت خوبی دارد طبق سرشماری سال ۹۵ متوسط جمعیت جوان استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۷.۸ درصد است در حالی که این میزان در کشور ۲۵ درصد است.

وی اظهار کرد: نرخ بیکاری استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان ۱۰.۲ بوده که این میزان از متوسط کشور با ۹.۶ بالاتر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای کاهش چالش‌های جمعیتی که استان کهگیلویه و بویراحمد با آنها مواجه است باید با آموزش‌ها، آگاهی بخشی ها، مشاوره و پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان و تشکیل خانواده با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله دانشگاهها، صدا و سیما و رسانه‌ها و بانک‌ها و برخی دستگاههای مربوطه و به‌کارگیری راهکارهای لازم این چالش‌ها را کاهش دهیم.