زلزله نسبتاً قوی خشت فارس را لرزاند

زلزله نسبتاً قوی  خشت  فارس را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر  در مرز استانهای فارس و بوشهر  - حوالی خشت احساس شد

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است.