درخشش دانشجویان هرمزگانی در جشنواره بین المللی سیمرغ

کسب عنوان های برترکشوری

درخشش دانشجویان هرمزگانی در جشنواره بین المللی سیمرغ
برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

معاون فرهنگی و اموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از درخشش ۴دانشجوی این دانشگاه در یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ خبر داد.

صدیقه عابدینی دراین باره گفت: ۴ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش‌های تجسمی، ادبی، فیلم و عکس یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ موفق به کسب عنوان های برترکشوری شدند.

عابدینی گفت: بر این اساس حامد استخری رتبه اول در رشته پویانمایی، آیدا محمدی رتبه سوم در رشته فرش وگلیم،عظیم مرادی رتبه سوم در رشته شعر کلاسیک و پویان پرتوی رتبه سوم در رشته فیلمنامه نویسی ( فیلمنامۀ محاکمه)، بخش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی را کسب کرده‌اند.