فوت کودک دو ساله در واژگونی پراید

حادثه در محور شیراز - جهرم رخ داد

فوت کودک دو ساله در واژگونی پراید
واژگونی پراید

واژگونی پراید در محور شیراز - جهرم حادثه آفرید. رحمانیان مسئول روابط عمومی اورژانس جهرم گفت: واژگونی پراید در محور شیراز - جهرم بعداز پل هوایی یک مصدوم و یک فوتی (کودکی ۲ساله) بر جای گذاشت.