بهترین فرنگی کاران سال 2021 اعلام شدند

نام دو کشتی گیر فارس در جمع برترین فرنگی کاران جهان

بهترین فرنگی کاران سال 2021 اعلام شدند

اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی کاران سال ۲۰۲۱ جهان را معرفی کرد که نام چهار ایرانی در این جمع دیده می‌شود که دو نفرشان ازاستان فارس هستند.

میثم دلخانی قهرمان رقابت‌های جهانی نروژ در وزن ۶۳ کیلوگرم و محمدرضا گرایی قهرمان المپیک توکیو و رقابت‌های جهانی نروژ در وزن ۶۷ کیلوگرم دو فرنگی کار فارسی هستند که نامشان در این لیست به چشم می‌خورد.
علی اکبر یوسفی قهرمان رقابت‌های جهانی نروژ در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به عنوان نفرات اول این وزن و محمدهادی ساروی دارنده مدال برنز المپیک توکیو و طلای جهانی نروژ هم به عنوان نفر دوم وزن ۹۷ کیلوگرم این وزن، دو کشتی گیر فرنکی کار دیگر ایرانی برتر ۲۰۲۱ جهان هستند. برای تعیین بهترین کشتی گیر سال سیستم معمول رنکینگ اتحادیه جهانی در نظر گرفته شد که بر اساس رقابت‌های بین المللی جام ماتئو پلیکونه ایتالیا ۲۰۲۱، رقابت‌های قهرمانی قاره‌ها، رقابت‌های بین المللی اوپن لهستان ۲۰۲۱، مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۱ و مسابقات جهانی ۲۰۲۱ اسلو نروژ بود.

با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ رقابت‌های المپیک و جهانی برگزار شد، برای مدال آوران المپیک در قیاس با مدال آوران جهانی ۲۰ درصد امتیاز بیشتر تعلق گرفت.

اتحادیه جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ به کشتی گیران برتر ۱۰ وزن آزاد، فرنگی و بانوان در مجموع ۶۰۰ هزار دلار جایزه نقدی پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین در پایان سال بر اساس رنکینگ در هر وزن به نفر اول ۱۰ هزار دلار، به نفر دوم ۷ هزار دلار و به نفر سوم ۳ هزار دلار جایزه داده می‌شود.