خبر نیوز & KhabarNews & جدیدترین مطلب ها https://khabarnews.com/rss/latest-posts خبر نیوز & KhabarNews & جدیدترین مطلب ها fa © کپی‌رایت 2021 طراحی و پشتیبانی توسط مدیر بخش IT خبر نیوز & رامین حق جو سروستانی برای رونق ساخت و ساز در روستاها مشوق قرار دهید https://khabarnews.com/برای-رونق-ساخت-و-ساز-در-روستاها-مشوق-قرار-دهید https://khabarnews.com/برای-رونق-ساخت-و-ساز-در-روستاها-مشوق-قرار-دهید Wed, 12 Jun 2024 13:06:20 +0330 Admin1 ارائه بسته تشویقی ساخت‌وساز بر اساس پیشنهادات انبوه‌سازان https://khabarnews.com/ارائه-بسته-تشویقی-ساخت‌وساز-بر-اساس-پیشنهادات-انبوه‌سازان https://khabarnews.com/ارائه-بسته-تشویقی-ساخت‌وساز-بر-اساس-پیشنهادات-انبوه‌سازان Wed, 12 Jun 2024 12:51:22 +0330 Admin1 پشت پرده ساخت‌وساز در تهران: آیا مسئولیت اجتماعی تنها یک شعار است؟ https://khabarnews.com/ساخت‌وساز-در-تهران https://khabarnews.com/ساخت‌وساز-در-تهران Wed, 12 Jun 2024 12:48:30 +0330 Admin1 فومی هیکو ماکی ،معمار ژاپنی و برنده جایزه معماری پریتزکر در سال 1993 و داور جایزه معمار (ایران_سال 1382)در سن 95 در گذشت https://khabarnews.com/فومی-هیکو-ماکی-،معمار-ژاپنی-و-برنده-جایزه-معماری-پریتزکر-در-سال-1993-و-داور-جایزه-معمار-ایران_سال-1382در-سن-95-در-گذشت https://khabarnews.com/فومی-هیکو-ماکی-،معمار-ژاپنی-و-برنده-جایزه-معماری-پریتزکر-در-سال-1993-و-داور-جایزه-معمار-ایران_سال-1382در-سن-95-در-گذشت Wed, 12 Jun 2024 12:19:44 +0330 Admin1 کپسول بقا؛ راهی برای زنده ماندن در خشم طبیعت! https://khabarnews.com/کپسول-بقا؛-راهی-برای-زنده-ماندن-در-خشم-طبیعت https://khabarnews.com/کپسول-بقا؛-راهی-برای-زنده-ماندن-در-خشم-طبیعت Wed, 12 Jun 2024 11:54:44 +0330 Admin1 تفاوت کابل تلفن با مغزی مسی و مغزی CCA و اثرات آنها بر مخابرات و تلفن https://khabarnews.com/کابل-تلفن https://khabarnews.com/کابل-تلفن Wed, 12 Jun 2024 10:51:29 +0330 Admin1 شهرداری منطقه ۱۰ پیشتاز در کورس آسفالت معابر شیراز https://khabarnews.com/شهرداری-منطقه-۱۰ https://khabarnews.com/شهرداری-منطقه-۱۰ Wed, 12 Jun 2024 10:04:02 +0330 Admin1 معیشت خانواده دغدغه مدیریت شهری/ کلنگ زنی بازارچه‌های میوه و تره‌بار در مناطق یازده‌گانه https://khabarnews.com/معیشت-خانواده-دغدغه-مدیریت-شهری-کلنگ-زنی-بازارچه‌های-میوه-و-تره‌بار-در-مناطق-یازده‌گانه https://khabarnews.com/معیشت-خانواده-دغدغه-مدیریت-شهری-کلنگ-زنی-بازارچه‌های-میوه-و-تره‌بار-در-مناطق-یازده‌گانه Wed, 12 Jun 2024 10:01:39 +0330 Admin1 ساماندهی نیروی انسانی متخصص شهرداری شیراز در هشت حوزه اصلی https://khabarnews.com/ساماندهی-نیروی-انسانی-متخصص-شهرداری-شیراز-در-هشت-حوزه-اصلی https://khabarnews.com/ساماندهی-نیروی-انسانی-متخصص-شهرداری-شیراز-در-هشت-حوزه-اصلی Wed, 12 Jun 2024 09:59:17 +0330 Admin1 تکمیل و تحویل ۹ پروژه شامل بیمارستان، ورزشگاه و خانه‌های سازمانی در دولت سیزدهم https://khabarnews.com/تکمیل-و-تحویل-۹-پروژه-شامل-بیمارستان،-ورزشگاه-و-خانه‌های-سازمانی-در-دولت-سیزدهم https://khabarnews.com/تکمیل-و-تحویل-۹-پروژه-شامل-بیمارستان،-ورزشگاه-و-خانه‌های-سازمانی-در-دولت-سیزدهم Wed, 12 Jun 2024 09:55:29 +0330 Admin1 بهره‌برداری از مسکن مهر در دولت سیزدهم https://khabarnews.com/بهره‌برداری-از-مسکن-مهر-در-دولت-سیزدهم https://khabarnews.com/بهره‌برداری-از-مسکن-مهر-در-دولت-سیزدهم Wed, 12 Jun 2024 09:35:58 +0330 Admin1 ابرپروژه‌های جهانی که ناتمام ماند https://khabarnews.com/ابرپروژه‌های-جهانی-که-ناتمام-ماند https://khabarnews.com/ابرپروژه‌های-جهانی-که-ناتمام-ماند Wed, 12 Jun 2024 09:32:06 +0330 Admin1 متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ ثبت‌نام جدید ممکن می‌شود؟ https://khabarnews.com/متقاضیان-مسکن-ملی-بخوانند-ثبت‌نام-جدید-ممکن-می‌شود؟ https://khabarnews.com/متقاضیان-مسکن-ملی-بخوانند-ثبت‌نام-جدید-ممکن-می‌شود؟ Wed, 12 Jun 2024 09:08:26 +0330 Admin1 چگونه عمر مفید الکتروموتور گاماک خود را افزایش دهیم؟ https://khabarnews.com/الکتروموتور-گاماک https://khabarnews.com/الکتروموتور-گاماک Tue, 11 Jun 2024 15:46:22 +0330 Admin1 رشد ۳۰۰ درصدی شناسایی اراضی برای ساخت مسکن در دولت سیزدهم https://khabarnews.com/رشد-۳۰۰-درصدی-شناسایی-اراضی-برای-ساخت-مسکن-در-دولت-سیزدهم https://khabarnews.com/رشد-۳۰۰-درصدی-شناسایی-اراضی-برای-ساخت-مسکن-در-دولت-سیزدهم Tue, 11 Jun 2024 12:58:06 +0330 Admin1 اهمیت بسزای شهرک گویم در شمال غربی کلان‌شهر شیراز/ اقدامات مدیریت شهری برای پیشرفت این منطقه https://khabarnews.com/اهمیت-بسزای-شهرک-گویم-در-شمال-غربی-کلان‌شهر-شیراز-اقدامات-مدیریت-شهری-برای-پیشرفت-این-منطقه https://khabarnews.com/اهمیت-بسزای-شهرک-گویم-در-شمال-غربی-کلان‌شهر-شیراز-اقدامات-مدیریت-شهری-برای-پیشرفت-این-منطقه Tue, 11 Jun 2024 12:34:45 +0330 Admin1 آخرین مراحل نصب علائم ترافیکی و ایمن سازی مسیر بزرگراه شهید آیت الله رییسی و تقاطع غیر هم سطح شهید امیر عبداللهیان https://khabarnews.com/آخرین-مراحل-نصب-علائم-ترافیکی-و-ایمن-سازی-مسیر-بزرگراه-شهید-آیت-الله-رییسی-و-تقاطع-غیر-هم-سطح-شهید-امیر-عبداللهیان https://khabarnews.com/آخرین-مراحل-نصب-علائم-ترافیکی-و-ایمن-سازی-مسیر-بزرگراه-شهید-آیت-الله-رییسی-و-تقاطع-غیر-هم-سطح-شهید-امیر-عبداللهیان Tue, 11 Jun 2024 12:32:12 +0330 Admin1 سقوط معاملات مسکن در تهران؛ سازندگان در بحران نقدینگی https://khabarnews.com/سقوط-معاملات-مسکن-در-تهران؛-سازندگان-در-بحران-نقدینگی https://khabarnews.com/سقوط-معاملات-مسکن-در-تهران؛-سازندگان-در-بحران-نقدینگی Tue, 11 Jun 2024 12:05:03 +0330 Admin1 طراحی مینیمال مرکز اداری سفارت ایتالیا در مسکو https://khabarnews.com/طراحی-مینیمال-مرکز-اداری-سفارت-ایتالیا-در-مسکو https://khabarnews.com/طراحی-مینیمال-مرکز-اداری-سفارت-ایتالیا-در-مسکو Tue, 11 Jun 2024 12:02:09 +0330 Admin1 خانه‌های ماژولار: همگامی با متریال و سنت‌های محلی https://khabarnews.com/خانه‌های-ماژولار:-همگامی-با-متریال-و-سنت‌های-محلی https://khabarnews.com/خانه‌های-ماژولار:-همگامی-با-متریال-و-سنت‌های-محلی Tue, 11 Jun 2024 11:32:07 +0330 Admin1 نگاهی به پروژه مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی https://khabarnews.com/نگاهی-به-پروژه-مرکز-تحقیقات-هواشناسی-کاربردی https://khabarnews.com/نگاهی-به-پروژه-مرکز-تحقیقات-هواشناسی-کاربردی Tue, 11 Jun 2024 11:04:54 +0330 Admin1 این خانه را بردار و ببر مسافرت؛ همه جا عین خانه آدم است! https://khabarnews.com/این-خانه-را-بردار-و-ببر-مسافرت؛-همه-جا-عین-خانه-آدم-است https://khabarnews.com/این-خانه-را-بردار-و-ببر-مسافرت؛-همه-جا-عین-خانه-آدم-است Tue, 11 Jun 2024 10:35:56 +0330 Admin1 طراحی برای سلامتی: اهمیت انتخاب دریچه تهویه هوا مناسب در ساختمان‌ها https://khabarnews.com/دریچه--تنظیم-هوا https://khabarnews.com/دریچه--تنظیم-هوا Tue, 11 Jun 2024 09:58:39 +0330 Admin1 صاحب نامی شیراز در بُعد هنر/ لزوم فراهم‌سازی بستر نمایشگاه‌های مناسب صنایع‌دستی در کلان‌شهر شیراز https://khabarnews.com/صاحب-نامی-شیراز-در-بُعد-هنر-لزوم-فراهم‌سازی-بستر-نمایشگاه‌های-مناسب-صنایع‌دستی-در-کلان‌شهر-شیراز https://khabarnews.com/صاحب-نامی-شیراز-در-بُعد-هنر-لزوم-فراهم‌سازی-بستر-نمایشگاه‌های-مناسب-صنایع‌دستی-در-کلان‌شهر-شیراز Tue, 11 Jun 2024 09:20:40 +0330 Admin1 شهری که هرروز هوشمندتر می‌شود https://khabarnews.com/شهری-که-هرروز-هوشمندتر-می‌شود https://khabarnews.com/شهری-که-هرروز-هوشمندتر-می‌شود Mon, 10 Jun 2024 18:17:37 +0330 Admin1 این خانه عجیب؛ نگاه متفاوت معمار آلمانی برای افزایش جذابیت آپارتمان نشینی https://khabarnews.com/این-خانه-عجیب؛-نگاه-متفاوت-معمار-آلمانی-برای-افزایش-جذابیت-آپارتمان-نشینی https://khabarnews.com/این-خانه-عجیب؛-نگاه-متفاوت-معمار-آلمانی-برای-افزایش-جذابیت-آپارتمان-نشینی Sun, 09 Jun 2024 12:55:46 +0330 Admin1 توکنایز کردن املاک؛ تحول جدید در سرمایه‌گذاری مسکن https://khabarnews.com/توکنایز-کردن-املاک؛-تحول-جدید-در-سرمایه‌گذاری-مسکن https://khabarnews.com/توکنایز-کردن-املاک؛-تحول-جدید-در-سرمایه‌گذاری-مسکن Sun, 09 Jun 2024 12:43:46 +0330 Admin1 بی‌توجهی معماران به مسئولیت اجتماعی: زیبایی بر پایداری، اولویت دارد! https://khabarnews.com/بی‌توجهی-معماران-به-مسئولیت-اجتماعی:-زیبایی-بر-پایداری،-اولویت-دارد https://khabarnews.com/بی‌توجهی-معماران-به-مسئولیت-اجتماعی:-زیبایی-بر-پایداری،-اولویت-دارد Sun, 09 Jun 2024 12:30:41 +0330 Admin1 عزم جدی مدیریت شهری شیراز در رونق سرمایه‌گذاری/ اجرای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مهم‌ترین راه کسب درآمدهای پایدار است https://khabarnews.com/عزم-جدی-مدیریت-شهری-شیراز-در-رونق-سرمایه‌گذاری-اجرای-پروژه‌های-مشارکتی-و-سرمایه‌گذاری-مهم‌ترین-راه-کسب-درآمدهای-پایدار-است https://khabarnews.com/عزم-جدی-مدیریت-شهری-شیراز-در-رونق-سرمایه‌گذاری-اجرای-پروژه‌های-مشارکتی-و-سرمایه‌گذاری-مهم‌ترین-راه-کسب-درآمدهای-پایدار-است Sun, 09 Jun 2024 12:26:29 +0330 Admin1 شاهکار معماری زاها حدید در شانگهای با الهام از امواج اقیانوس‌ https://khabarnews.com/شاهکار-معماری-زاها-حدید-در-شانگهای-با-الهام-از-امواج-اقیانوس‌ https://khabarnews.com/شاهکار-معماری-زاها-حدید-در-شانگهای-با-الهام-از-امواج-اقیانوس‌ Sun, 09 Jun 2024 10:57:33 +0330 Admin1 پردرآمدها با «دستور» به اراضی ویژه مسکن کم‏‏‌درآمدها هدایت می‏‏‌شوند؟ https://khabarnews.com/پردرآمدها-با-«دستور»-به-اراضی-ویژه-مسکن-کم‏‏‌درآمدها-هدایت-می‏‏‌شوند؟ https://khabarnews.com/پردرآمدها-با-«دستور»-به-اراضی-ویژه-مسکن-کم‏‏‌درآمدها-هدایت-می‏‏‌شوند؟ Sun, 09 Jun 2024 10:51:52 +0330 Admin1 بزرگ‌ترین زیرگذر در شیراز احداث می‌شود https://khabarnews.com/بزرگ‌ترین-زیرگذر-در-شیراز-احداث-می‌شود https://khabarnews.com/بزرگ‌ترین-زیرگذر-در-شیراز-احداث-می‌شود Sun, 09 Jun 2024 10:20:10 +0330 Admin1 کلیسای کوچک طراحی شده توسط فرانک لوید رایت ،معمار آمریکایی در کالیفرنیا به سبب رانش زمین جابه جا می شود! https://khabarnews.com/کلیسای-کوچک-طراحی-شده-توسط-فرانک-لوید-رایت-،معمار-آمریکایی-در-کالیفرنیا-به-سبب-رانش-زمین-جابه-جا-می-شود https://khabarnews.com/کلیسای-کوچک-طراحی-شده-توسط-فرانک-لوید-رایت-،معمار-آمریکایی-در-کالیفرنیا-به-سبب-رانش-زمین-جابه-جا-می-شود Sun, 09 Jun 2024 09:58:36 +0330 Admin1 طرح جامع بازآفرینی مجموعه زندیه شیراز به تصویب رسید https://khabarnews.com/طرح-جامع-بازآفرینی-مجموعه-زندیه-شیراز-به-تصویب-رسید https://khabarnews.com/طرح-جامع-بازآفرینی-مجموعه-زندیه-شیراز-به-تصویب-رسید Sun, 09 Jun 2024 09:42:42 +0330 Admin1 کلنگ زنی بازارچه صنایع دستی در شیراز با سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد تومانی https://khabarnews.com/کلنگ-زنی-بازارچه-صنایع-دستی-در-شیراز-با-سرمایه-گذاری-۶۵-میلیارد-تومانی https://khabarnews.com/کلنگ-زنی-بازارچه-صنایع-دستی-در-شیراز-با-سرمایه-گذاری-۶۵-میلیارد-تومانی Sun, 09 Jun 2024 09:07:13 +0330 Admin1 یک تصمیم مالیاتی برای مشاوران املاک https://khabarnews.com/یک-تصمیم-مالیاتی-برای-مشاوران-املاک https://khabarnews.com/یک-تصمیم-مالیاتی-برای-مشاوران-املاک Sun, 09 Jun 2024 09:02:25 +0330 Admin1 نگاهی به پروژه خانه سرو https://khabarnews.com/نگاهی-به-پروژه-خانه-سرو https://khabarnews.com/نگاهی-به-پروژه-خانه-سرو Sat, 08 Jun 2024 12:59:44 +0330 Admin1 بیش از ۳۶۲ هزار هکتار زمین در قالب شهرهای جدید ساحلی شناسایی شد https://khabarnews.com/بیش-از-۳۶۲-هزار-هکتار-زمین-در-قالب-شهرهای-جدید-ساحلی-شناسایی-شد https://khabarnews.com/بیش-از-۳۶۲-هزار-هکتار-زمین-در-قالب-شهرهای-جدید-ساحلی-شناسایی-شد Sat, 08 Jun 2024 12:43:49 +0330 Admin1 آغاز پروژه حفاظتی و مرمتی کاخ ساسان سروستان https://khabarnews.com/آغاز-پروژه-حفاظتی-و-مرمتی-کاخ-ساسان-سروستان https://khabarnews.com/آغاز-پروژه-حفاظتی-و-مرمتی-کاخ-ساسان-سروستان Sat, 08 Jun 2024 12:42:30 +0330 Admin1 سایت‌های سرمایه‌گذاری تتر؛ چگونه در تتر سرمایه‌گذاری کنیم؟ https://khabarnews.com/سایت‌های-سرمایه‌گذاری-تتر؛-چگونه-در-تتر-سرمایه‌گذاری-کنیم؟ https://khabarnews.com/سایت‌های-سرمایه‌گذاری-تتر؛-چگونه-در-تتر-سرمایه‌گذاری-کنیم؟ Sat, 08 Jun 2024 12:14:22 +0330 Admin1 بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فرایند ساخت شد https://khabarnews.com/بیش-از-۲-میلیون-و-۶۰۰-هزار-واحد-نهضت-ملی-مسکن-وارد-فرایند-ساخت-شد https://khabarnews.com/بیش-از-۲-میلیون-و-۶۰۰-هزار-واحد-نهضت-ملی-مسکن-وارد-فرایند-ساخت-شد Sat, 08 Jun 2024 11:40:17 +0330 Admin1 آسفالت بیش از ۲۴۰۰۰ مترمربع معابر در هفته چهل و دوم در شیراز https://khabarnews.com/آسفالت-بیش-از-۲۴۰۰۰-مترمربع-معابر-در-هفته-چهل-و-دوم-در-شیراز https://khabarnews.com/آسفالت-بیش-از-۲۴۰۰۰-مترمربع-معابر-در-هفته-چهل-و-دوم-در-شیراز Sat, 08 Jun 2024 11:31:10 +0330 Admin1 نمایشگاهی از محصولات و تولیدات صنایع‌دستی ۱۶ شهر و روستای جهانی صنایع‌دستی در شیراز برپا می‌شود https://khabarnews.com/نمایشگاهی-از-محصولات-و-تولیدات-صنایع‌دستی-۱۶-شهر-و-روستای-جهانی-صنایع‌دستی-در-شیراز-برپا-می‌شود https://khabarnews.com/نمایشگاهی-از-محصولات-و-تولیدات-صنایع‌دستی-۱۶-شهر-و-روستای-جهانی-صنایع‌دستی-در-شیراز-برپا-می‌شود Sat, 08 Jun 2024 11:03:10 +0330 Admin1 افتتاح بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی و کلنگ زنی پروژه ملی زندیه https://khabarnews.com/افتتاح-بزرگراه-شهید-آیت‌الله-رئیسی-و-کلنگ-زنی-پروژه-ملی-زندیه https://khabarnews.com/افتتاح-بزرگراه-شهید-آیت‌الله-رئیسی-و-کلنگ-زنی-پروژه-ملی-زندیه Sat, 08 Jun 2024 10:48:30 +0330 Admin1 مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان، ۴ و ۵‌ مردادماه امسال برگزار می‌شود https://khabarnews.com/مجموعه-آزمون‌های-نظام-مهندسی-ساختمان،-۴-و-۵‌-مردادماه-امسال-برگزار-می‌شود https://khabarnews.com/مجموعه-آزمون‌های-نظام-مهندسی-ساختمان،-۴-و-۵‌-مردادماه-امسال-برگزار-می‌شود Sat, 08 Jun 2024 10:16:14 +0330 Admin1 زیباترین بام‌های سبز جهان در سال ۲۰۲۳ https://khabarnews.com/زیباترین-بام‌های-سبز-جهان-در-سال-۲۰۲۳ https://khabarnews.com/زیباترین-بام‌های-سبز-جهان-در-سال-۲۰۲۳ Sat, 08 Jun 2024 09:46:50 +0330 Admin1 فرمول تعیین اجاره‌بها تغییر می‌کند؛ کدام‌ استان‌ها بیشترین و کمترین سقف اجاره خانه را دارند؟ https://khabarnews.com/فرمول-تعیین-اجاره‌بها-تغییر-می‌کند؛-کدام‌ها-استان‌ها-بیشترین-و-کمترین-سقف-اجاره-خانه-را-دارند؟ https://khabarnews.com/فرمول-تعیین-اجاره‌بها-تغییر-می‌کند؛-کدام‌ها-استان‌ها-بیشترین-و-کمترین-سقف-اجاره-خانه-را-دارند؟ Sat, 08 Jun 2024 08:59:35 +0330 Admin1 نهضت پاسخگویی مدیریت شهری شیراز از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ https://khabarnews.com/نهضت-پاسخگویی-مدیریت-شهری-شیراز-از-طریق-سامانه-ارتباطات-مردمی-۱۳۷-40423 https://khabarnews.com/نهضت-پاسخگویی-مدیریت-شهری-شیراز-از-طریق-سامانه-ارتباطات-مردمی-۱۳۷-40423 Sat, 08 Jun 2024 08:45:25 +0330 Admin1 اطلاعیه در خصوص آخرین وضعیت پرداخت حق الزحمه نظارت https://khabarnews.com/اطلاعیه-در-خصوص-آخرین-وضعیت-پرداخت-حق-الزحمه-نظارت https://khabarnews.com/اطلاعیه-در-خصوص-آخرین-وضعیت-پرداخت-حق-الزحمه-نظارت Thu, 06 Jun 2024 12:53:16 +0330 Admin1 خط کشی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از محورهای شهرستان شیراز در اردیبهشت امسال https://khabarnews.com/خط-کشی-بیش-از-۱۰۰-کیلومتر-از-محورهای-شهرستان-شیراز-در-اردیبهشت-امسال https://khabarnews.com/خط-کشی-بیش-از-۱۰۰-کیلومتر-از-محورهای-شهرستان-شیراز-در-اردیبهشت-امسال Thu, 06 Jun 2024 12:50:19 +0330 Admin1