خبر نیوز & KhabarNews & : سازه https://khabarnews.com/rss/category/structure خبر نیوز & KhabarNews & : سازه fa © کپی‌رایت 2021 طراحی و پشتیبانی توسط مدیر بخش IT خبر نیوز & رامین حق جو سروستانی تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در ساختمان https://khabarnews.com/تفاوت-سقف-وافل-یک-طرفه-و-دو-طرفه-در-ساختمان https://khabarnews.com/تفاوت-سقف-وافل-یک-طرفه-و-دو-طرفه-در-ساختمان Tue, 18 Jul 2023 17:43:11 +0330 Admin1 ساختمان اسکلت‌ فلزی انتخاب کنیم یا اسکلت بتنی؟ https://khabarnews.com/ساختمان-اسکلت‌-فلزی-انتخاب-کنیم-یا-اسکلت-بتنی؟ https://khabarnews.com/ساختمان-اسکلت‌-فلزی-انتخاب-کنیم-یا-اسکلت-بتنی؟ Mon, 17 Jul 2023 20:08:53 +0330 Admin1 سقف کوبیاکس https://khabarnews.com/سقف-کوبیاکس https://khabarnews.com/سقف-کوبیاکس Sun, 16 Jul 2023 20:56:26 +0330 Admin1 انواع اتصالات پیچ و مهره در سازه ها https://khabarnews.com/انواع-اتصالات-پیچ-و-مهره-در-سازه-ها https://khabarnews.com/انواع-اتصالات-پیچ-و-مهره-در-سازه-ها Tue, 06 Jun 2023 02:44:11 +0330 ADMINN اسامی ساختمان‌های ناایمن شهر تهران منتشر شد https://khabarnews.com/اسامی-ساختمانهای-ناایمن-شهر-تهران-منتشر-شد https://khabarnews.com/اسامی-ساختمانهای-ناایمن-شهر-تهران-منتشر-شد Wed, 31 May 2023 00:26:40 +0330 ADMINN سازه بتنی با ستون های منحنی https://khabarnews.com/concrete-structure-with-curved-columnd https://khabarnews.com/concrete-structure-with-curved-columnd Sun, 28 May 2023 05:50:51 +0330 ADMINN