خبر نیوز & KhabarNews & : زلزله https://khabarnews.com/rss/category/earthquake خبر نیوز & KhabarNews & : زلزله fa © کپی‌رایت 2021 طراحی و پشتیبانی توسط مدیر بخش IT خبر نیوز & رامین حق جو سروستانی شیگروبان ،معمار ژاپنی ورونمایی از خانه مقوایی برای مردم زلزله زده مراکش ! https://khabarnews.com/شیگروبان-،معمار-ژاپنی-ورونمایی-از-خانه-مقوایی-برای-مردم-زلزله-زده-مراکش- https://khabarnews.com/شیگروبان-،معمار-ژاپنی-ورونمایی-از-خانه-مقوایی-برای-مردم-زلزله-زده-مراکش- Sun, 01 Oct 2023 20:04:06 +0330 Admin1 جزییات زلزله ۶.۹ ریشتری مراکش/۲۹۶ نفر کشته شدند https://khabarnews.com/جزییات-زلزله-۶.۹-ریشتری-مراکش--۲۹۶-نفر-کشته-شدند https://khabarnews.com/جزییات-زلزله-۶.۹-ریشتری-مراکش--۲۹۶-نفر-کشته-شدند Sat, 09 Sep 2023 17:44:38 +0330 Admin1 از ساختمان های مقاوم در برابر زلزله ژاپن چه می دانید؟ https://khabarnews.com/از-ساختمان-های-مقاوم-در-برابر-زلزله-ژاپن-چه-می-دانید؟ https://khabarnews.com/از-ساختمان-های-مقاوم-در-برابر-زلزله-ژاپن-چه-می-دانید؟ Wed, 16 Aug 2023 20:32:29 +0330 Admin1 ارائه فرمولی برای تعیین وضعیت سازه‌ها بعد از وقوع زلزله https://khabarnews.com/ارائه-فرمولی-برای-تعیین-وضعیت-سازه‌ها-بعد-از-وقوع-زلزله https://khabarnews.com/ارائه-فرمولی-برای-تعیین-وضعیت-سازه‌ها-بعد-از-وقوع-زلزله Sun, 06 Aug 2023 17:40:45 +0330 Admin1 عملکرد درز انقطاع در زمان وقوع زلزله https://khabarnews.com/discontinuity-seam-in-earthquake https://khabarnews.com/discontinuity-seam-in-earthquake Mon, 29 May 2023 02:14:43 +0330 ADMINN مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله با استفاده ازجداسازها https://khabarnews.com/مقاوم-سازی-ساختمان-ها-در-مقابل-زلزله-با-استفاده-ازجداسازها https://khabarnews.com/مقاوم-سازی-ساختمان-ها-در-مقابل-زلزله-با-استفاده-ازجداسازها Tue, 23 May 2023 03:54:55 +0330 ADMINN