پزشکان

01تیر
خاطره یک پزشک از زمانی که در روستا طبابت می کرد/ماجرای دختری با ظاهر آراسته

خاطره یک پزشک از زمانی که در روستا طبابت می کرد/ماجرای دختری با ظاهر آراسته

پزشکی که چند سال پیش در یکی از روستاهای کشورمان طبابت می کرده خاطره عبرت آموزی نقل می کند.

02خرداد
این میهمان ناخوانده و تغییراتی که در مناسبات اجتماعی پدید آورده است

این میهمان ناخوانده و تغییراتی که در مناسبات اجتماعی پدید آورده است

اسفند ماه سال 98 همراه شد با ظهور بیماری که گرچه ظاهراً شیوع و مرگ و میری همچون آنفولانزا داشت، اما به زودی نشان داد که مسئله از حوزه بهداشت و درمان که صرفا حیطه سلامتی را متأثر می سازد، بسیار فراتر است.

31اردیبهشت
کرونا چه مناسبات اجتماعی را تغییر داده است؟
اقشار ضعیف جامعه از چند جهت بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به کرونا هستند

کرونا چه مناسبات اجتماعی را تغییر داده است؟

اسفند ماه سال 98 همراه شد با ظهور بیماری که گرچه ظاهراً شیوع و مرگ و میری همچون آنفولانزا داشت، اما به زودی نشان داد که مسئله از حوزه بهداشت و درمان که صرفا حیطه سلامتی را متأثر می سازد، بسیار فراتر است.