مهار کرونا

13آبان
ببینید: چگونه کرونا را مهار کنیم؟

ببینید: چگونه کرونا را مهار کنیم؟

خبر نیوز؛ کرونا با دستورالعمل های بهداشتی مهار می شود.

05آبان
ببینید:کرونا را چگونه مهار کنیم؟

ببینید:کرونا را چگونه مهار کنیم؟

خبر نیوز؛ کرونا با دستورالعمل های بهداشتی مهار می شود.