لیگ برتر

15خرداد
عکس:نابغه ای فوتبالی که به دلیل اعتیاد درگذشت

عکس:نابغه ای فوتبالی که به دلیل اعتیاد درگذشت

اگر در این روزگار می زیست بی گمان قابلیتی کمتر از رونالدو و مسی را نمی توانستیم برای او متصور باشیم .

12خرداد
چهار مین جیمز باند انگلیسی؛ استیون جرالد 40 ساله شد

چهار مین جیمز باند انگلیسی؛ استیون جرالد 40 ساله شد

یان فلمینگ خالق مجموعه کتابهای جیمز باند است که حدود صد میلیون نسخه آن به فروش رسیده است و تا به حال 6 شخصیت در فیلمهای جیمز باند به جای این کاراکتر بازی کرده اند که تنها سه نفرشان انگلیسی بوده اند اما جهان فوتبال چهارمین جیمز باند انگلیسی تبار را به جهان معرفی کرده است که امروز که این نوشته را می نگارم چهل ساله می شود .

25فروردین
آهِ مالک پدیده و کرونا!

آهِ مالک پدیده و کرونا!

خیلی وقت نیست که مدیران پرسپولیس و در راسشان محمدحسن انصاریفرد به هر نحوی که بود مخِ مالک پدیده را زدند و با چکی -که البته ظاهرا پول نشده و در حال برگشت خوردن است- یحیی گل محمدی را به پرسپولیس بردند.