عروسی

14تیر
کرونا و عروسی و عزا|رفتارهای ضد اجتماعی بعضی خانوده های خودخواه

کرونا و عروسی و عزا|رفتارهای ضد اجتماعی بعضی خانوده های خودخواه

این روز ها شاهد جشن عروسی زوج هایی هستیم که چند ماه منتظر ماندند تا شاید شرایط بیماری کرونا بهتر شود و بتوانند جشن ازدواج برگزار کنند اما حالا که این ویروس دست از سرشان بر نداشته، مراسم خود را برگزار می کنند با این توجیه که فقط یک دورهمی ساده است یا اینکه بگذارید با خاطره خوش زندگی تازه را آغاز کنیم.

10تیر
کسانی که مجلس عروسی و عزا برگزار می کنند، بخوانند

کسانی که مجلس عروسی و عزا برگزار می کنند، بخوانند

این روز ها شاهد جشن عروسی زوج هایی هستیم که چند ماه منتظر ماندند تا شاید شرایط بیماری کرونا بهتر شود و بتوانند جشن ازدواج برگزار کنند اما حالا که این ویروس دست از سرشان بر نداشته، مراسم خود را برگزار می کنند با این توجیه که فقط یک دورهمی ساده است یا اینکه بگذارید با خاطره خوش زندگی تازه را آغاز کنیم.

29خرداد
کرونا و مشکل عروسی و عزا؛خانواده های خودخواه و بازی با جان مردم
این اتفاق یک رفتار ضداجتماعی است

کرونا و مشکل عروسی و عزا؛خانواده های خودخواه و بازی با جان مردم

این روز ها شاهد جشن عروسی زوج هایی هستیم که چند ماه منتظر ماندند تا شاید شرایط بیماری کرونا بهتر شود و بتوانند جشن ازدواج برگزار کنند اما حالا که این ویروس دست از سرشان بر نداشته، مراسم خود را برگزار می کنند با این توجیه که فقط یک دورهمی ساده است یا اینکه بگذارید با خاطره خوش زندگی تازه را آغاز کنیم.

28خرداد
کرونا، عروسی و قهر فامیلی!

کرونا، عروسی و قهر فامیلی!

این مطلب را از قول یکی از دوستانم می نویسم که بنده خدا بدجوری گرفتار شده و به نظر هم نمی رسد حالا حالاها از گرفتاری اش نجات یابد.

31اردیبهشت
مواظب بشقاب و قابلمه ها باشید!

مواظب بشقاب و قابلمه ها باشید!

کرونا با کسی شوخی ندارد. می گویند آن قدر جدی است که نمی شود با او شوخی کرد. حتی می گویند کرونا را نباید به شوخی گرفت که صدالبته راست می گویند. من اما در این مطلب می خواهم با اجازه شما کرونا را شوخی بگیرم البته با رعایت تمام جوانبش.