دانشگاه

16تیر
من هم با داور برنامه عصر جدید موافقم!

من هم با داور برنامه عصر جدید موافقم!

بیشتر خانواده ها از فرزندان شان می خواهند که درس بخوانند تا بتوانند در آینده به جایگاه قابل قبولی برسند.

10تیر
فروشگاه زنجیره ای فروش مدرک!/ علم یا ثروت کدام بهتر است؟

فروشگاه زنجیره ای فروش مدرک!/ علم یا ثروت کدام بهتر است؟

دوست دارم بدانم هنوز معلمان نگارش موضوع انشای بچگی ما را به دانش آموزان دیکته می کنند یا نه؟ و بیشتر از آن دلم می خواهد بدانم چند درصد از دانش آموزان علم را بهتر از ثروت می دانند؟

10تیر
با سید بشیر حسینی موافقم!
بیش از 70 درصد از شاغلان در رشته های غیر مرتبط با تحصیل اشتغال دارند

با سید بشیر حسینی موافقم!

بیشتر خانواده ها از فرزندان شان می خواهند که درس بخوانند تا بتوانند در آینده به جایگاه قابل قبولی برسند اما اکنون با تحصیل کردگان بیکار و کم مهارتی رو به رو هستیم که به نظر می رسد اگر زمان شان را صرف چیز های دیگری که به آن علاقه دارند کرده بودند امروز وضعیت شان خیلی بهتر بود.

13خرداد
ثروت بهتر از علم است؛ این هم مدرکش!
نگاهی به بازار پررونق فروش مدرک تحصیلی

ثروت بهتر از علم است؛ این هم مدرکش!

دوست دارم بدانم هنوز معلمان نگارش موضوع انشای بچگی ما را به دانش آموزان دیکته می کنند یا نه؟ و بیشتر از آن دلم می خواهد بدانم چند درصد از دانش آموزان علم را بهتر از ثروت می دانند؟

01خرداد
چرا خیلی راحت و بدون تفکر و تامل، شایعات را بین خودمان دست به دست می کنیم؟
ترفندهای تولید کنندگان و ترویج دهندگان شایعات و شبهات بین مردم

چرا خیلی راحت و بدون تفکر و تامل، شایعات را بین خودمان دست به دست می کنیم؟

امروزه با توجه به گسترش امکانات رسانه ای و دسترسی آسان به ابزارهای جدید ارتباطی، شایعات و شبهات دینی و ملی به طرز وحشتناکی در بین مردم رواج یافته است و این امر در ایران به علت وابستگی شدید مردم به فضای مجازی، نمود بیش تری دارد.

31اردیبهشت
پاسخ به شایعات و شبهات برای آگاهی مردم جامعه

پاسخ به شایعات و شبهات برای آگاهی مردم جامعه

امروزه با توجه به گسترش امکانات رسانه ای و دسترسی آسان به ابزارهای جدید ارتباطی، شایعات و شبهات دینی و ملی به طرز وحشتناکی در بین مردم رواج یافته است و این امر در ایران به علت وابستگی شدید مردم به فضای مجازی، نمود بیش تری دارد.