جامعه

07خرداد
وای بر ما اگر کار خیرمان چنین است
کودک آزاری فقط جراحت عمیق جسمی نیست

وای بر ما اگر کار خیرمان چنین است

کودک آزاری فقط جراحت عمیق جسمی نیست . زخم های روحی و بازی با آینده کسی که شاید فردایی بتواند برای خود دست و پا کند هم مصداق بارز کودک آزاری است.

06خرداد
آقای شاهین صمد پور با بیچارگی این قربانیان کوچک کمتر ژست بگیر!
انتشار تصاویر کودکانی که به هر دلیلی حقوق آن ها تضییع شده مصداق بارز کودک آزاری است

آقای شاهین صمد پور با بیچارگی این قربانیان کوچک کمتر ژست بگیر!

برای آن ها که در آتش حوادث دستی بر قلم دارند ، حفظ حریم و هویت قربانیان به عنوان یک اصل و منشور حرفه ای کاملا پذیرفتنی است . به ویژه آن که این قربانیان چنان کوچک و بی دفاع باشند که نتوانند دستان نحیف خود را به چشم حریص دوربین ها بکوبند و فریاد برآورند که « با بیچارگی های من ژست نگیر ! شاید من هم آینده ای داشته باشم.»

01خرداد
چرا خیلی راحت و بدون تفکر و تامل، شایعات را بین خودمان دست به دست می کنیم؟
ترفندهای تولید کنندگان و ترویج دهندگان شایعات و شبهات بین مردم

چرا خیلی راحت و بدون تفکر و تامل، شایعات را بین خودمان دست به دست می کنیم؟

امروزه با توجه به گسترش امکانات رسانه ای و دسترسی آسان به ابزارهای جدید ارتباطی، شایعات و شبهات دینی و ملی به طرز وحشتناکی در بین مردم رواج یافته است و این امر در ایران به علت وابستگی شدید مردم به فضای مجازی، نمود بیش تری دارد.

31اردیبهشت
پاسخ به شایعات و شبهات برای آگاهی مردم جامعه

پاسخ به شایعات و شبهات برای آگاهی مردم جامعه

امروزه با توجه به گسترش امکانات رسانه ای و دسترسی آسان به ابزارهای جدید ارتباطی، شایعات و شبهات دینی و ملی به طرز وحشتناکی در بین مردم رواج یافته است و این امر در ایران به علت وابستگی شدید مردم به فضای مجازی، نمود بیش تری دارد.

برچسب ها