جامعه ایران

17خرداد
انسان نماها؛ جامعه ایرانی به کجا می رود؟
از پدر رومینا اشرفی تا مادر سنگدل مشهدی

انسان نماها؛ جامعه ایرانی به کجا می رود؟

به کجا می رسیم؟ به کجا می رویم؟ فضای مجازی با ما چه می کند؟ آیا بعضی انسان ها واقعا انسان هستند یا فقط نام انسان را یدک می کشند؟

06خرداد
آقای شاهین صمد پور با بیچارگی این قربانیان کوچک کمتر ژست بگیر!
انتشار تصاویر کودکانی که به هر دلیلی حقوق آن ها تضییع شده مصداق بارز کودک آزاری است

آقای شاهین صمد پور با بیچارگی این قربانیان کوچک کمتر ژست بگیر!

برای آن ها که در آتش حوادث دستی بر قلم دارند ، حفظ حریم و هویت قربانیان به عنوان یک اصل و منشور حرفه ای کاملا پذیرفتنی است . به ویژه آن که این قربانیان چنان کوچک و بی دفاع باشند که نتوانند دستان نحیف خود را به چشم حریص دوربین ها بکوبند و فریاد برآورند که « با بیچارگی های من ژست نگیر ! شاید من هم آینده ای داشته باشم.»

02خرداد
چرا بیشتر شایعات کشور ما در حوزه اقتصاد و سیاست است؟
در حوزه فرهنگ و اجتماع شایعه پراکنی کمتری وجود دارد اگر هست خیلی زود از بین می روند

چرا بیشتر شایعات کشور ما در حوزه اقتصاد و سیاست است؟

واژه شایعه به لحاظ لغوی و ریشه شناسی کلمه ای عربی است که وارد زبان فارسی شده و در زبان فارسی رایج ، معادلی بر آن وجود ندارد. به لحاظ کنشی، شایعه محصول رفتار جمعی کنشگران اجتماعی در فضای مبهم و آشفته اجتماعی است، محصولی ساری که باید در قالب نظریات روانشناسی اجتماعی تبیین شود.