تورم

01خرداد
زورم به همه چیز رسید جز تورم!

زورم به همه چیز رسید جز تورم!

جراید: ویروس کرونا مصرف بنزین را کاهش و هوای اغلب شهرهای آلوده را سالم کرد.

31اردیبهشت
پذیرش شایعه و پیوند آن با زیربنای اقتصاد

پذیرش شایعه و پیوند آن با زیربنای اقتصاد

واژه شایعه به لحاظ لغوی و ریشه شناسی کلمه ای عربی است که وارد زبان فارسی شده و در زبان فارسی رایج ، معادلی بر آن وجود ندارد. به لحاظ کنشی، شایعه محصول رفتار جمعی کنشگران اجتماعی در فضای مبهم و آشفته اجتماعی است، محصولی ساری که باید در قالب نظریات روانشناسی اجتماعی تبیین شود.