اکران فیلم

31اردیبهشت
کرونا و قاچاقچیان، بلای جان سینمای ایران!

کرونا و قاچاقچیان، بلای جان سینمای ایران!

اگر اسفند پارسال، شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی سینماها و تحمیل زیان به صاحبان فیلم های روی پرده شد؛ حالا این قاچاقچیان هستند که تیر خلاص را به پیکرۀ نحیف سینمای ایران شلیک کرده اند.