اجساد کرونایی

26مهر
ببینید: فاصله گذاری اجتماعی در دفن اجساد

ببینید: فاصله گذاری اجتماعی در دفن اجساد

خبر نیوز؛ هنگام دفن اجساد کرونایی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟