شهری Archives - خبرنیوز

15خرداد
عکس:اگریک فرد با ویلچر یا عصا بخواهد از اینجا عبور کند، چطور می تواند؟!

عکس:اگریک فرد با ویلچر یا عصا بخواهد از اینجا عبور کند، چطور می تواند؟!

تحقق شهر دوستدار معلول همزمان نیازمند جامعه‌پذیری قواعد چگونه زیستن، و ساخت و تجهیز زیرساخت‌های فضاهای شهری است.

چیزی یافت نشد !
برچسب ها