شهری Archives - پایگاه خبری-تحلیلی خبرنیوز khabarnews News Agency

13آبان
عکس|آقای شهردار آیا این کار واجب بود؟

عکس|آقای شهردار آیا این کار واجب بود؟

کرونا همچنان هست و حواشی اش دست از سر هیچ کس برنمی دارد.

15خرداد
عکس:اگریک فرد با ویلچر یا عصا بخواهد از اینجا عبور کند، چطور می تواند؟!

عکس:اگریک فرد با ویلچر یا عصا بخواهد از اینجا عبور کند، چطور می تواند؟!

تحقق شهر دوستدار معلول همزمان نیازمند جامعه‌پذیری قواعد چگونه زیستن، و ساخت و تجهیز زیرساخت‌های فضاهای شهری است.

15خرداد
عکس:فرق پاریس و تهران در شهرسازی

عکس:فرق پاریس و تهران در شهرسازی

خبرنیوز:اینجا پاریس است.شهرسازی شعاعی پاریس را با مدل شهرسازی به هم ریخته تهران به خصوص خانه‌های سوار بر هم جنوب و حاشیه تهران، مقایسه کنید!